CLOUD HİZMETLERİMİZ

ITCloud’un ana hizmet konusu, işletmelerin ihtiyaç duyduğu FKM ve İş Sürekliliği süreçlerini, ek bir yatırıma gerek kalmadan ihityaç duyulan servis veya platformları müşterilerine hizmet olarak sunmaktır.

ITCloud Bulut teknolojileri, müşterilerine sunduğu hizmetler kapsamında herhangi bir felaket anında 7×24 çalışma prensibi üzerine dizayn edilen sistemler ile birlikte belirlenen hizmet süreçleri kapsamında müşterilerinin sistemlerine L2 network hizmetleri ile birlikte erişilebilirlik sağlar.

Bakım Anlaşmalı müşterilerimizin İş Kritik Sistemlerinin birer kopyası ITCloud Bulut teknolojilerinde planlanan süreklilik çerçevesinde hizmet sunmaktadır. Aynı zamanda yeni alt yapı (Server&Storage&Sanallaştırma) yatırımı yapacak müşterilerimiz için;

Bulut teknolojisinin üç yapıtaşı olan;

• SaaS (Software as a Service); Yazılımın servis olarak sunulması
• PaaS (Platform as a Service); Platformun servis olarak sunulması
• IaaS (Insfrastructure as a Service) Sunucu altyapısının servis olarak sunulması hizmetlerini de sağlamaktadır.

MARKALARIMIZ

 

ITCloud Platformunda Sunucu Erişim Hizmeti

ITCloud platformu; Yerel ağınızda aktif kullanılan donanımlar üzerinde problemler yaşanması durumuna bağlı olarak yedek alınan datanın geri dönülememe riskini ortadan kaldırır.

ITCloud platformunda açılan kurtarılmış sunucu verisine erişim; Layer2 seviyesinde Network Extend mimarisinde yada noktadan noktaya ağ bağlantıları (Site to Site VPN) ve/veya güvenilir özel ağ bağlantısı (SSL-VPN) ile sağlanır.

Off-Site Backup

Regülasyonlardan dolayı ya da sunucu&veri depolama sistemlerinizde oluşabilecek ve gelebilecek beklenmedik sorunlara yönelik olarak aldığınız yedeklerinizin bir kopyasının başka bir lokasyona alınması ya da aktarılması gerekmektedir.
İkinci bir lokasyon yatırımı yapmak ya da bu operasyon için gerek insan kaynağı gerekse zaman kaynağı harcamak istemeyen müşterilerimiz için ITCloud platformumuzda bu hizmeti sağlıyoruz.
Yerel ağınızda barındırılan yedek datalarınızı sanal sunucu veya servis bazlı olarak değerlendirip istenilen sıklıklarla ITCloud platformuna göndererek yedeklerinizin farklıbir lokasyonda olmasını sağlıyoruz.

ITCloud Nasıl yapıyor?

Şirket bünyesinde çalışan sunucularınız için İş Etki Analizi yapılarak her bir sunucunun/servisin kritikliği çıkartılıyor.
Sunucularınızın birer kopyaları gerek anlık olarak istenilen RPO süreleri ile ITCloud sistemine gönderiliyor.
Büyük bir felaketin yaşanması durumunda sistemlerin tamamı önceden yapılmış olan İş Sürekliliği Planına göre ITCloud sistemleri üzerinde hizmet vermeye başlatılıyor.
Müşteri lokasyonu ve ITCloud sistemleri arasında Layer2 network bağlantısı ITCloud mühendisleri tarafından proje kapsamında yapılmaktadır. Layer2 bağlantı için herhangi bir ekstra yatırıma (MPLS, IPsevVPn, Özel Hat vs.) ihtiyaç olmadan tamamen müşterideki mevcut internet hattı kullanılmaktadır.
Daha detaylı bilgi almak için www.itcloud.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.