Mengerler Ticaret T.A.Ş, ITserv ve HPE ile BT Yönetimi ve İş Sürekliliğinde Fark Yarattı

Mengerler Ticaret T.A.Ş, ITserv ve HPE ile BT Yönetimi ve İş Sürekliliğinde Fark Yarattı

Otomotiv sektöründe yüksek segment markaları Türkiye pazarına sunan Mengerler Ticaret T.A.Ş, BT altyapısını yenileme projesinde donanım ve yazılım teknolojisini yenilemek, iş ortaklarına ve müşterilerine daha hızlı hizmet verebilmek, güvenli bir altyapı oluşturmak, yedekleme sisteminin hız ve kapasitesini artırmak, Disaster Recovery Center kurmak için ITserv Teknoloji Hizmetleri ile yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Proje kapsamında PoC çalışmaları neticesinde kararlı ve performanslı bir altyapı olması sebebiyle HPE Simplivity HCI çözümünü tercih eden ITserv, FKM senaryoları özelinde ciddi avantaj sağlayan HPE Simplivity ,  “Backup” ve “Backup Copy” çözümlerine ek olarak uzun dönem arşivlenme ihtiyacı duyulan yedek verilerin barındırılmasına yönelik HPE StoreOnce NAS çözümünü konumlandırdı. Mevcut fiziksel sunucu altyapısı, HPE SimpliVity HCI platformunda konsolide edilerek merkezi yönetim noktasında ciddi avantaj sağlandı.

Merkez sistem odasında yapılandırılan Cluster mimariye ek olarak, Ankara lokasyonlarında bulunan sistem odasında FKM senaryosu özelinde iş sürekliliği platformu oluşturuldu. Merkez sistem odasında SimpliVity cluster ortamında yedeklenen verinin bir kopyası belirlenen RPO/RTO süreleriyle doğru orantılı olarak Ankara networkünde yapılandırılan SimpliVity platformunda da barındırılacak şekilde bir tasarımla Mengerler’e teslim edildi.  Mengerler, kurulan yeni sistem altyapı mimarisi ile tek noktadan merkezi yönetim, yüksek erişebilirlik, iş sürekliliği ve veri koruması başlıkları kapsamında tüm isterlerin sağlandığı, genel sunucu servisleri SLA sürelerinde ciddi iyileşme vaat eden bir sistem altyapısına kavuşmuş oldu.

Proje sonrasında operasyonel iş süreçlerinde ciddi bir iyileştirme sağlayan Mengerler Ticaret T.A.Ş’nin BT altyapısında merkezi yönetime geçildi. Donanım ve yazılım teknolojileri yenilenerek çalışanlarına ve müşterilerine; daha hızlı bir hizmet vermesi sağlandı. HPE‘nin Simplivity sistemlerinin yanı sıra HPE Storeonce yedekleme çözümü de devreye alınarak; 1:22 oranında tekilleştirme, 1:9 oranında sıkıştırma gerçekleştirilerek fiziksel disk alanında %70 oranında tasarruf sağlandı. Öncesinde 4-6 saat süren backup süreleri 10 saniyeye kadar düşürüldü. Ayrıca hayata geçirilen Felaket Kurtarma Merkezi ile sistem güvenliği ve iş sürekliliği daha ön plana çıkan bir yapıya kavuşmuş oldu.