Kalite Politikası

ITSERV Teknoloji A.Ş. olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

 

Bu amaç doğrultusunda;

• Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmayı,
• Sağlık-Emniyet-Çevre konularında yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini artırmayı,
• Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
• Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
• Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
• Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirilmeyi, izlenmeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
• Çalışanlarımızı ve diğer tüm paydaşlarımızı, eğitim ve iletişim kanallarını kullanarak bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,
• Kurmuş olduğumuz yönetim sistemleri, yasal mevzuatlar ve ahlaki kurallar çerçevesinde; müşterilerimizin beklentilerini karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,
• Çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001 standardı gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi,
• Yönetim sistemlerimizin ve bu sistemleri oluşturan hedef ve programların düzenli gözden geçirmelerle etkinliğini değerlendirmeyi ve sürekli iyileştirme için sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda gereken çalışmaları yapmayı taahhüt ederiz.